Raamat kotti!

Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus „Raa­mat kotti!“
Näitus "Raamat kotti!"
Näi­tus „Raa­mat kotti!“

12.–30. sep­temb­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Raa­mat kot­ti!“.

Raa­ma­tu­näi­tus lu­ge­mis­hoo­a­ja al­gu­seks. Ka­la­me­he­le soo­vi­me kivi kot­ti, tõ­bi­se­le head pa­ra­ne­mist! Aga mida soo­vi­da lu­ge­mis­hu­vi­li­se­le? Ikka raa­mat kot­ti! Sü­gi­sel algab uus lu­ge­mis­hoo­aeg ning raa­ma­tu­ko­gul on pak­ku­da uut ja hu­vi­ta­vat iga­le mait­se­le. Näi­tu­sel ongi raa­ma­tu­soo­vi­tusi luu­le- ja ro­maa­ni­nee­laja­le, kä­si­töö­hu­vi­li­se­le ja ko­ri­lase­le, loo­duse­sõb­ra­le ja teis­te­le­gi. Iga soo­vi­tust il­mes­tab ka kott, kuhu sel­le raa­ma­tu võiks pista.