Oktoober – eesti kirjanduse kuu

Väljapanek "Oktoober - eesti kirjanduse kuu"
Väl­ja­pa­nek „Ok­too­ber – ees­ti kir­jan­duse kuu“

1.–31. ok­toob­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ok­too­ber – ees­ti kir­jan­duse kuu“.

Ok­too­ber on ees­ti kir­jan­duse kuu. Sel­le­ga seo­ses on on raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hu­vi­lis­te­le too­dud köi­tev kom­bi­nat­sioon kaas­aeg­se­te au­to­ri­te ja kir­jan­dus­klas­si­ku­te loomingust.