Ravimteede õpituba

"Ravimteede õpituba"
„Ra­vim­tee­de õpituba“

8. ok­toob­ril kell 13.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Ra­vim­tee­de õpituba“.

Õpi­toa viib läbi Jä­ne­da ela­nik, en­di­ne maa­vil­je­lu­se õp­pe­jõud ja tun­tud tai­me­tark Eha Re­he­maa. Ta rää­gib sel­lest, millised
toi­me­ai­ned on õpi­toa va­li­kus ole­va­tel tai­me­del, kui­das eri­ne­vaid tai­mi kok­ku so­bi­ta­da, kui­das õi­ges­ti val­mis­ta­da tee­sid ja tai­me­tink­tuu­re. Ko­ha­peal val­mis­ta­me ku­ri­kuul­sat Ivan Tšai teed ja tei­sigi ning de­gus­tee­ri­me neid koos muu­de oma­val­mis­ta­tud loo­dus­li­ke hõrgutistega.
Li­saks pop-up näi­tus ra­vim­tai­me­de raamatutest.