(Eesti) Ravimteede õpituba

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

"Ravimteede õpituba"
“Rav­im­teede õpituba”

8. ok­too­bril kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Rav­im­teede õpituba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da elanik, en­dine maav­il­jeluse õppe­jõud ja tun­tud taimetark Eha Re­he­maa. Ta räägib sell­est, millised
toimeained on õpi­toa va­likus ol­e­va­tel taimedel, kuidas er­inevaid tai­mi kokku so­bita­da, kuidas õigesti valmis­ta­da teesid ja taimetink­tu­ure. Ko­ha­peal valmis­tame kurikuul­sat Ivan Tšai teed ja teisi­gi ning de­gus­teer­ime neid koos muude omavalmis­tatud lood­us­like hõrgutistega.
Lisaks pop-up näi­tus rav­im­taimede raamatutest.