Kohtumine Rene Viljatiga

Kohtumine Rene Viljatiga
Koh­tu­mi­ne Rene Viljatiga

24. ok­toob­ril 2019. a kell 12.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Rene Vil­ja­ti­ga.
Tee­maks värs­ke raa­mat „Tapa vald muis­te ja nüüd“.