Kõige tugevam isa

23. ok­toob­rist 9. no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kõi­ge tu­ge­vam isa“.

Va­lik jut­te ja luu­le­tusi isadepäevaks.