Ene Mihkelson – kirjanik mitme näoga

Näitus "Ene Mihkelson - kirjanik mitme näoga"
Näi­tus „Ene Mih­kel­son – kir­ja­nik mit­me näoga“

1. ok­toob­rist 16. no­vem­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ene Mih­kel­son – kir­ja­nik mit­me näo­ga“.

Kui­gi Ene Mih­kel­son oli luu­le­ta­ja­na de­bü­tee­ri­nud juba 1967. aas­tal, tun­ti teda aas­ta­id kui kir­jan­dus­krii­ti­kut. Mih­kel­so­ni vii­mas­te küm­nen­di­te loo­min­gut on aga saat­nud mit­med rah­vus­va­he­li­sed au­hin­nad ja tun­nus­tused. Tema ro­maan „Ahas­vee­ru­se uni“ tun­nista­ti taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti pa­ri­maks romaaniks.