Jalutuskäik linnas, kus kired lõõmavad

Väljapanek "Jalutuskäik linnas, kus kired lõõmavad"
Väl­ja­pa­nek „Ja­lu­tus­käik lin­nas, kus ki­red lõõmavad“

1.-29 no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Ja­lu­tus­käik lin­nas, kus ki­red lõõ­ma­vad“.

Väl­ja­pa­nek tee­ni­dus­osa­kon­nas on ins­pi­ree­ri­tud Ka­ta­loo­nia pea­lin­nast Barce­lo­nast. Või­ma­lus tut­vu­da meie no­vemb­ri­kuu kuns­ti­näi­tu­se au­to­ri Ig­nasi Blanch’i kodulinnaga.