Jäneda 666

Raamatuväljapanek "Jäneda 666"
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jä­ne­da 666“

11. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus küla es­ma­mai­ni­mise (1353. a) pu­hul raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jä­ne­da 666“.

Väl­ja­pa­ne­kus on vei­di müs­ti­li­sed lood Jä­ne­da aja­loost ning raa­ma­tud le­gen­daar­se­te ja sa­la­pä­ras­te Jä­ne­da­ga seo­tud isi­ku­te koh­ta. Sa­mu­ti on väl­jas la­di­na­keel­ne ma­ha­kir­ju­tus ja tõl­ge Root­si Rii­giar­hii­vis hoiul ol­nud or­du­meist­ri poolt an­tud kin­ke­kir­jast Tal­lin­na piis­ko­pi­le, mil­le­ga too­na loo­vu­ta­ti tal­le viis ad­ramaad Jä­ne­da külas.