Kel küüned külmetavad, paneb kindad kätte

1.–29. no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kel küü­ned kül­me­ta­vad, pa­neb kin­dad kät­te“.

No­vemb­ris on kaks täht­sat va­na­rah­va täht­päe­va: mar­di­päev ja kad­ri­päev. Näi­tu­sel on üle­vaa­de sel­lest, kust an­tud pü­had pä­rit ja mil moel neid ka tähistati.