Lend üle Põhjamaade

1.–29. no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Lend üle Põh­jamaa­de“.

Pi­me­das no­vemb­ri­kuus tä­his­ta­tak­se Põh­jamaa­de kir­jan­duse nä­da­lat. Väl­jas on raa­ma­tu­id root­si, soo­me, nor­ra ja taa­ni au­to­ri­telt. Tun­tud te­ge­las­te Pipi Pikk­su­ka ja muumi­de kõr­val on esin­da­tud ka tei­si vah­vaid raamatukangelasi.