Luiged Jäneda tiigil

Fo­to­näi­tus „Lui­ged Jä­ne­da tiigil“

24. sep­temb­rist 22. no­vemb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Lui­ged Jä­ne­da tii­gil“.

Lui­ged on Jä­ne­da tiiki­del pe­sit­se­nud juba pea 100 aas­tat. Vii­ma­se lau­lu­lui­ke­de pe­sa­kon­na aeg lõpp­es aga 2002. aas­tal, kui isa­luik auto alla jäi. Seda suu­rem oli rõõm, kui 2018. aas­ta ke­va­del uus kühm­nokk­lui­ge­paar jä­ne­da­lasi kuue po­ja­ga ül­la­tas. Ka see tee­kond kuni sü­gis­ese ära­len­nuni ei möö­du­nud ai­nult rõõm­salt ja ra­hu­li­kult. Lui­ke­de tii­gi­elu suur­su­gu­sust ja dra­maa­ti­kat ka­jas­ta­vad­ki loo­dus­fo­tograaf Ai­mar Sää­rit­sa, Ain Pa­lo­so­ni, Hel­le Per­sits­ki ja Maie Ai­nzi fotod.