(Eesti) Luiged Jäneda tiigil

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da tiigil”

24. sep­tem­brist 22. no­vem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pe­sit­senud juba pea 100 aa­s­tat. Vi­imase laul­u­luikede pe­sakon­na aeg lõppes aga 2002. aastal, kui isaluik auto alla jäi. Seda su­urem oli rõõm, kui 2018. aas­ta ke­vadel uus kühm­nokkluigepaar jänedalasi kuue po­ja­ga ül­latas. Ka see teekond kuni sügis­ese äralen­nuni ei möö­dunud ain­ult rõõm­salt ja rahu­likult. Luikede ti­igielu su­ur­su­g­usust ja dra­maatikat ka­jas­tavad­ki lood­us­fo­tograaf Aimar Säärit­sa, Ain Palosoni, Helle Per­sit­s­ki ja Maie Ainzi fotod.