Maiustame raamatutega

1.–29. no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Maius­ta­me raa­ma­tu­te­ga“.

Kom­mid ja raa­ma­tud – mõ­le­mad on oma­moo­di ma­gusad. Miks pan­di lut­su­komm pul­ga otsa? Kes või mis on sa­la­pä­ra­ne Spunk Pipi raa­ma­tu­st? Näi­tu­selt leiad vas­tuse nen­de­le kü­si­mus­te­le ja vas­tused on üsna magusad!