Muinasjutuline

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitus "Muinasjutuline"
Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de näi­tus „Mui­nas­ju­tu­li­ne“

1. ok­toob­rist 16. no­vemb­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te töö­de näi­tus „Mui­nas­ju­tu­li­ne“.