Sõna „aeg“ eestlase keeles ja meeles

Näitus "Sõna "aeg" eestlase keeles ja meeles"
Näi­tus „Sõna „aeg“ eest­la­se kee­les ja meeles“

27. sep­temb­rist 22. no­vemb­ri­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Sõna „aeg“ eest­la­se kee­les ja mee­les“.

Näi­teid sõna „aeg“ ka­su­tusest üt­le­mis­tes, lau­lu­des, liit­sõ­na­des, va­na­sõ­na­des. Aja mõõt­mi­ne – kel­la­de näitus.