Hakkame santima!

Väljapanek "Hakkame santima!"
Väl­ja­pa­nek „Hak­ka­me santima!“

4.–26. no­vemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Hak­ka­me san­ti­ma!“.

Mart müt­tab, Kad­ri kargab. Hoiame oma tra­dit­sioo­ne ja tut­vus­ta­me neid ka las­te­le. Vaid nii saa­me olla kind­lad, et meie rik­ka­lik rah­va­kul­tuur säilib.