Filmiõhtu Jäneda raamatukogus

Filmiõhtu kuulutus27. no­vemb­ril kell 17.30 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­õh­tu.