Juba jõulud mõtetes

Raamatunäitus "Juba jõulud mõtetes"2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Juba jõu­lud mõ­te­tes“.

Aas­ta­ring on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lu­kuu ning pü­hadeoo­tus hak­kab va­ra­kult hin­ge pu­ge­ma. Pü­had ongi sel­leks, et võt­ta aeg maha, unus­ta­da täie­li­kult eil­sed ja tä­na­sed mu­red ning olla siin ja praegu.