Meie jõulud

Raamatunäitus "Meie jõulud"27. no­vemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Meie jõu­lud“.

Jõu­lu­aeg on lap­se­põl­ve la­hu­ta­ma­tu osa: ad­ven­di­ka­lend­ris jär­je pi­da­mi­ne, pä­ka­pik­ku­de ot­si­mi­ne, kuu­se tup­pa too­mi­ne ja eh­ti­mi­ne ning loo­mu­li­kult jõu­lu­õh­tu – koos jõu­lu­va­na, kin­gi­tus­te ja maits­va toi­du­ga. Näi­tu­sel saab aimu sel­lest, mis oli meie esi­va­ne­ma­te jaoks jõu­lu­de ajal olu­li­ne. Li­saks saa­vad lap­sed vas­tuse kü­si­mu­se­le, kui pikk on üks kesk­mi­ne päkapikk.