Päkapikumöll võib alata

Väljapanek "Päkapikumöll võib alata"2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Pä­ka­pi­ku­möll võib ala­ta“.

Jõu­dis kät­te aas­ta kõi­ge ooda­tum aeg, pä­ka­pi­kud on täies töö­hoos ja kü­las­ta­vad öösi­ti sa­la­ja lap­si, et tub­li­de­le las­te­le ül­la­tusi teha. Raa­ma­tu­ko­gu riiu­lilt on igal väi­ke­sel ja suu­rel kü­las­ta­jal või­ma­lik lei­da vah­vaid pä­ka­pi­ku­raa­ma­tu­id. To­re­dat jõu­luoo­tust mei­le kõigile.