Jõulurõõm on raamatutes

3. det­semb­rist 2019. a kuni 3. jaa­nua­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Jõu­lu­rõõm on raa­ma­tu­tes“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek nei­le, kes ar­mas­ta­vad pä­ka­pik­ke ja Jõu­lu­va­na, nei­le, kes nau­divad tal­ve ja lu­me­möl­lu, nei­le, kes ot­sivad so­bi­vaid jõu­lusal­me ja nau­divad imeilu­said raa­ma­tu­pil­te. Mui­nas­ju­tu­li­si ja hel­geid lu­gusid kõigile.