Hingele ja kehale pai

Näitus "Hingele ja kehale pai" - plakat Näitus "Hingele ja kehale pai"5. det­semb­rist 2019. a kuni 3. jaa­nua­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Hin­ge­le ja ke­ha­le pai“.

Loo­dus­li­ke ki­vi­de­ga eh­ted ja na­tu­raal­se­te li­san­di­te­ga see­bid Heli Ra­hu­ojalt. Kõi­ki eks­po­naa­te saab ka osta.