Viktor ja Helve Grossmanni reisid

Filmiõhtu "Viktor ja Helve Grossmanni reisid"18. det­semb­ril 2019. a kell 17.30 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­õh­tu „Vik­tor ja Hel­ve Gross­man­ni rei­sid“.

Vik­tor Gross­man­ni loo­dus­film Jä­ne­da talv ja rei­si­fil­mid Põh­ja-Poola 2018 ja Aust­ria 2019. Li­saks rei­si­raa­ma­tu­te pak­ku­mi­ne raamatukogult.