Jaanika Jalasti fotonäitus

Plakat - Jaanika Jalasti fotonäitus
Pla­kat – Jaa­ni­ka Ja­las­ti fotonäitus

4. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni 2019. a on Jä­ne­da los­si 1. kor­ru­sel Jaa­ni­ka Ja­las­ti fo­to­näi­tus.

Jaa­ni­ka Ja­last on Jä­ne­dal sün­di­nud ja koo­lis käi­nud tü­tar­laps, kel­le fo­tograa­fiahu­vi on prae­gu­seks haa­ra­nud suu­re osa tema po­lit­sei­ni­ku­a­me­tist. Nüüd on tal ka juba Tal­lin­nas oma fo­to­stuu­dio Nob Deco. Kõik va­bad het­ked ku­lu­vad Jaa­ni­kal aga ra­ba­des, metsa­des ja jär­ve­kal­las­tel kau­neid vaa­teid jääd­vus­ta­des. On suur rõõm ava­da tema esi­me­ne näi­tus just kodukülas.