Luiged Jäneda tiigil

Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil" Tamsalu raamatukogus. Helle Persitski foto.
Fo­to­näi­tus „Lui­ged Jä­ne­da tii­gil“ Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus. Hel­le Per­sits­ki foto.

27. no­vemb­rist 2019. a kuni 27. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Lui­ged Jä­ne­da tii­gil“.

Lui­ged on Jä­ne­da tiiki­del pea­tu­nud ja pe­sit­se­nud juba aas­ta­küm­neid. Lui­ke­de tii­gi­elu suur­su­gu­sust ja dra­maa­ti­kat ka­jas­ta­vad Ai­mar Sää­rit­sa, Ain Pa­lo­so­ni, Hel­le Per­sits­ki ja Maie Ai­nzi fotod.