Inglite aeg

3.–23. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Ing­li­te aeg“.

Jõu­lud öel­dak­se ole­vat ing­li­te aeg – aeg, mil ol­lak­se hoo­li­va­mad, mõist­va­mad, aeg tul­vil soo­just ja ar­mas­tust. Ing­li­tel on ala­ti pa­ri­mad oma­ka­su­püüd­ma­tud ka­vat­su­sed ja sii­ras soov olla abiks, kui nei­le sel­leks vaid luba antakse.
Las kes­ta see ing­li­te aeg. Ilu­said pühi!