Vaatame hetkeks tagasi

4. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vaa­ta­me hetkeks ta­gasi“.

Uus aas­ta on käes. Põ­nev on mõel­da selle­le, mis ees ootab. Aas­ta 2020 toob en­da­ga kind­las­ti kaa­sa hul­ga uusi mee­li­köit­vaid ja kau­neid las­te­raa­ma­tu­id. Oota­mise ajal saab aga meel­de tu­le­ta­da raa­ma­tu­id, mis on lap­si lõ­bus­ta­nud juba aas­ta­id. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, mis said Las­te­kait­se Liidu poolt tiit­li „Hea las­te­raa­mat“ aas­ta­tel 2010 või 2018.