(Eesti) Aasta loom on salapärane nahkhiir

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

6.–31. jaan­uar­i­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Aas­ta loom on salapärane nahkhi­ir”.

Raa­matu­väl­japanek tä­navus­est aas­ta loomast – nahkhi­irest. Nahkhi­ir on hu­vi­tav ja omapärane: ta on ai­nus imeta­ja, kes lendab, ta ka­sutab ori­en­teeru­miseks ka­jalokat­siooni, tema seed­imine on ki­ire nagu lin­nul jne. Väl­japanekus on nii tarkuse- kui ju­tu­raa­matud sell­est omamoo­di müstilis­est tege­lasest, kellest on saanud ainest fan­taasiaolen­did nagu vampi­irid ja bat­man. Hu­vi­tav fakt on see­gi, et Jäne­da los­si keldris elavad ka nahkhiired.