Anne Rudanovski reisijutuõhtu

Anne Rudanovski reisijutuõhtuTul­ge 23. jaa­nua­ri õh­tul kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se (I kor­ru­se lu­ge­mis­saa­li) osa saa­ma Anne Ru­da­novs­ki rei­si­ju­tu­õh­tust ja fo­to­näi­tu­sest „Seal, kus me koh­tusi­me“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

Vii­ma­se het­ke­ni ei us­ku­nud ena­mik tut­ta­vaid, et ma lä­hen­gi üm­ber­maa­il­ma­rei­si­le. Ük­sin­da.“ üt­leb kõr­ge­ma kuns­ti­koo­li Pal­las õp­pe­jõud Anne Ru­da­novs­ki, kes rän­das poo­le aas­ta­ga üm­ber maa­il­ma. Et asi veel int­ri­gee­ri­vam oleks, li­sa­me, et rei­si võt­tis ta ette pa­be­ri pärast.