Suurlinnahaldjad

Näitus "Suurlinnahaldjad" - plakat17. jaa­nua­rist 31. märt­si­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Suur­lin­na­hald­jad“.

Fo­tograaf Kaisa-Maar­ja Pär­tel ja ko­reog­raaf Ok­sa­na Tral­la on väi­ke­s­te bal­le­ti­tüd­ru­ku­te ja noo­re bal­le­ti­õpi­la­se­ga loo­nud hõr­gu fo­to­see­ria suur­lin­nas Brüs­se­lis. Näi­tus val­mis Jõh­vi 2019. a Bal­le­ti­fes­ti­va­li ajaks.