Aeg ei peatu

Pilt Tamsalu raamatukogu väljapanekult "Aeg ei peatu"31. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aeg ei pea­tu“.

Kui­das mõõta aega? Kas tun­di­de või aas­ta­te­ga? Ajas ta­gasi võib vaa­da­ta raa­ma­tu­te abil. Meie va­ba­rii­gi sün­ni­päe­va­kuul on so­bi­lik lu­ge­da ees­ti ini­mes­te me­muaa­re, mis on täis elu­loo­li­si juhtumeid.