Kohtumine Ain Kütiga

Ain Kütt Jänedal - plakat5. veebruaril 2020. a kell 18:00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Ain Kü­ti­ga.

Kül­la tu­leb Sa­ga­di muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ain Kütt, kes rää­gib oma esik­ro­maa­nist „Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus“ ja veel mõ­nest kri­mi­naal­sest loost, mis on jää­nud var­ju­le aja­loo hä­ma­ra­tes­se varakambritesse.