Sõbrapäevast vastlapäevani

Pilt väljapanekult “Sõbrapäevast vastlapäevani”1.–28. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Sõb­ra­päe­vast vast­la­päe­va­ni“.

Veebruar on aas­ta kõi­ge lü­hem kuu. Hoo­li­ma­ta sel­lest, on veebruaris mit­meid to­re­daid täht­päe­vi, mis te­ki­ta­vad ele­vust nii väi­ke­s­tes kui suur­tes. Sõb­ra­päe­val te­hak­se kal­li­te­le ini­mes­te­le kin­gi­tusi ja vast­la­päe­val lõ­but­se­tak­se kel­gu­mäel. Mil­li­ne tore kuu!