Ahjusoojad küpsetised

Näitus "Ahjusoojad küpsetised"20. veebruarist 27. märt­si­ni 2020. a on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus ava­tud uus näi­tus „Ah­ju­soo­jad küp­se­ti­sed“.

Nel­ja­päe­va õh­tu­ti käib Jä­ne­dal koos väi­ke selts­kond ke­raa­mi­ka­hu­vili­si naisi, keda ju­hendab Eha Kauk­ve­re. Näi­tu­sel ole­vad ese­med on vaid väi­ke va­lik nen­de vii­mas­test töö­dest. Tul­ge uudistama!