Kodutanumast kaugemal – eestlaste reisid

Väljapanek "Kodutanumast kaugemal - eestlaste reisid"2.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ko­du­ta­nu­mast kau­ge­mal – eest­las­te rei­sid“.

Eest­la­ne on rei­si­rah­vas. Rei­si­mi­ne ei ole ai­nult lõ­bus ja põ­nev, see on ka ka­su­lik füü­si­li­se­le, vaim­se­le ja emot­sio­naal­se­le ter­vi­se­le. Rei­si­da – tä­hendab ela­da, kas­või raa­ma­tu­te abil!