Oi sina mu pesa

Näitus "Oi sina mu pesa"25. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Oi sina mu pesa“.

Oi sina mu pesa“ on Ees­ti Na­ha­kunst­ni­ke Liidu kor­ral­da­tud köi­te­pro­jekt, mil­le alu­seks on spet­siaal­selt Jaan Kros­si sün­ni­aas­ta­päe­vaks koos­ta­tud ja kunst­ni­ke­le köit­miseks väl­ja an­tud Jaan Kros­si ja El­len Niidu luu­le­va­li­mik „Oi sina mu pesa“ (koos­ta­ja Maar­ja Un­dusk). Eks­po­nee­ri­tud on 40 köi­tein­terp­re­tat­sioo­ni Ees­ti köitekunstnikelt.
Jaan Kross (1920−2007) ja El­len Niit (1928−2016) said tun­tuks luu­le­uuen­da­ja­te­na 1950-nda­te aas­ta­te lõ­pul. Kahe loo­meini­m­ese ar­mas­tu­sest sün­dis suur osa nen­de luu­le pa­re­mi­kust, mis näi­tu­sel leiab väl­jun­di kau­ni­tes na­hast köidetes.