Kodutalu värvikad loomad

Väljapanek "Kodutalu värvikad loomad"18. maist 5. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ko­du­ta­lu vär­vi­kad loo­mad“.

Kui kas­sid-koe­rad lin­nas olla saa­vad, siis leh­mi sin­na ve­da­da ei saa. Las leh­ma-lam­mast näi­tab sul­le raa­mat – kui elus kohtad, siis ei ehmata.