Roheline mõtteviis – anna asjadele uus elu

Tamsalu raamatukogus raamatuväljapanek "Roheline mõtteviis - anna asjadele uus elu"18. maist 12. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ro­he­li­ne mõt­te­viis – anna as­ja­de­le uus elu“.

Väl­ja­pa­ne­ku ees­märk on kas­va­ta­da ini­mes­tes kesk­kon­na­tead­li­kust. See tões­tab, et pea­ae­gu igast prü­gi­kas­ti vi­sa­tud as­jast saab luua mi­da­gi uut. Va­ja­lik­ke nä­pu­näi­teid lei­dub pal­ju­des raamatutes.