Eesti triipkood rahvariietes

Käsitöönäitus "Eesti triipkood rahvariietes"8. juu­nist 28. au­gus­ti­ni (juu­lis su­le­tud) 2020. a on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus tra­dit­sioo­ni­li­ne su­vi­ne kä­si­töö­näi­tus – „Ees­ti triip­kood rah­va­riie­tes“.

See­kord koos­neb näi­tus ka­hest osast: Trii­bu­li­sed see­li­kud ning Elve Nur­ga rah­va­rõi­vas­te komplektid.
Näi­tu­se koos­tas Luu­le Nur­ga MTÜ-st Loometöö.