Kriminaalsed lood

Tamsalu raamatukogus raamatuväljapanek "Kriminaalsed lood"

29. juu­nist 7. au­gus­ti­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kri­mi­naal­sed lood“.

Soe suvi on käes ning mida siis su­ve­lu­ge­miseks lae­nu­ta­da. Kind­las­ti so­bib las­te­le su­me­da­teks su­ve­õh­tu­teks min­gi põ­nev raa­mat, mil­leks on kri­mi­naal­sed lood. Väl­ja­pa­ne­kus on nii ees­ti kir­ja­ni­ke kui ka vä­lis­kir­ja­ni­ke kri­mi­nul­le. To­re­daid lei­de raa­ma­tu­ko­gust ja head lu­ge­mist suvel.