Tapa kunstikooli laste looming

Saksi raamatukogus Tapa kunstikooli laste looming1. sep­temb­rist 15. ok­toob­ri­ni 2020. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus Tapa kuns­ti­koo­li las­te loo­ming.

Tee­mad näi­tu­sel: „Ka­he­ke­si“, „Ka­le­vi­poeg“, „Udu“, „Sip­sik“.