Tarkus tarviline vara

1.–29. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Tar­kus tar­vi­li­ne vara“.

Väljapanek "Tarkus tarviline vara"

Ka­hek­san­dal sep­temb­ril tä­his­ta­tak­se kir­ja­os­ku­se päe­va. Sel­le­ga tu­le­ta­tak­se meel­de, et kir­ja­os­kus an­nab mei­le või­ma­lu­se aren­guks, ha­ri­duse saa­miseks ja oma või­me­te ka­su­ta­miseks. Näi­tu­sel on üle­val ka punkt­kir­ja tä­hes­tik, mida ka­su­ta­vad nä­ge­mis­puu­de­ga ini­me­sed lu­ge­miseks ja info saamiseks.