Tamsalu raamatukogus lastekirjanik Ilmar Tomusk

7. ok­toob­ril 2020. a kell 11:00 Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Il­mar To­muskiga.