Tamsalu raamatukogus lastekirjanik Ilmar Tomusk

7. ok­too­bril 2020. a kell 11:00 Tam­salu raa­matuko­gus ko­h­tu­mine lastekir­janik Il­mar To­muskiga.