Loomalood

1.–30. ok­toob­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Loo­ma­lood“.

Loo­mad mõ­ju­ta­vad ini­mes­te elusid tu­ge­valt. Nad pa­ku­vad mei­le usal­dust, rõõ­mu, ar­mas­tust ja selt­si. Loo­mad on ins­pi­ree­ri­nud ka pal­jusid kir­ja­nik­ke. Nii sün­di­sid­ki raa­ma­tud, mis näi­tu­sel väl­jas on.