Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäev

15. ok­too­bril kell 17.00 Jäne­da los­si saalis Jäne­da küla es­ma­main­imise 667. aastapäe­va tähistamine.

Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäeva tähistamine.

Prantsuse kir­janiku Alexan­dra Lapierre´i (sünd­in­ud 1955. a) sulest il­mus 2016. a mahukas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Moura. La mé­moire incendiée”).

Raa­matu kan­ge­lan­na on Ukraina päri­tolu aris­tokraat Maria Za­krevska­ja, proua Benck­endorff, paruness Bud­berg ehk li­ht­salt Mura (1895−1974), Eestis tun­tud kui Jäne­da vi­imane mõis­aproua. Huvilis­te­ga tuleb ko­h­tu­ma sel su­v­el luge­ja­menu saavu­tanud ro­maani eesti keelde tõlk­in­ud Madis Jürviste.
Olete oo­datud!