Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni

Jäneda raamatukogus näitus "Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni"

5. no­vemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Hir­mu- ja õu­dus­lood: kra­ti­jut­tu­dest kü­ber­kol­li­de­ni“.

Näi­tus õu­dus- ja kõ­he­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­ti- kui vä­lis­mais­telt au­to­ri­telt, esi­va­ne­ma­te pä­ran­dist ul­me­põ­ne­vi­ke­ni. No­vemb­ri­kuus so­bib ju ikka tur­va­li­se ka­mi­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õu­dus­jut­te nautida.