Klassikaliste muinasjuttude pildid kunstnik Made Balbatilt

Klassikaliste muinasjuttude pildid kunstnik Made Balbatilt Tamsalu raamatukogus - plakat

4. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de pil­did kunst­nik Made Bal­ba­tilt.

Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta di­gig­raa­fi­ka näi­tust klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de ai­ne­tel. Kunst­nik loo­dab, et pil­did pa­ku­vad ära­tund­mis­rõõ­mu nii suur­te­le kui väikestele.