Isemoodi unejutud

7.–29. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Ise­moo­di une­ju­tud“.

Näitus "Isemoodi unejutud" Tapa raamatukogus

Iga­õh­tu­ne une­ju­tu lu­ge­mi­ne las­te­le on tore pe­retra­dit­sioon, mis pa­neb punk­ti te­gusale päe­va­le ja an­nab al­gu­se ilu­sate­le une­nä­gu­de­le. Just et­te­lu­ge­mi­sest saab al­gu­se lap­se side raa­ma­tu­ga, tema lu­ge­mis­hu­vi ning tee iselugemiseni.